Dell Precision T3400 (Hàng nhập từ Mỹ đủ thùng hộp)

1