Máy đồng bộ Dell, HP Core2duo, Core2quad bán nhiều nhất